SHARE

Istarska je županija, kao i sama Republika Hrvatska, na vrlo niskom stupnju razvoja sportskih objekata i infrastrukture, pa evo, postoji prigoda da do 3. veljače ove godine prijavite svoj zahtjev Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske koje je raspisalo Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini.

Svaki prijavitelj dužan je prijavu nominirati u jednu od devet skupinasportskih građevina, a to mogu biti atletska staza, sportska dvorana za više sportova, nogometno igralište sa prirodnom ili umjetnom travom, malo nogometno igralište sa prirodnom ili umjetnom travom, vanjska sportska igrališta za više sportova. Nadalje, tu je još kategorija teniskih terena i kategorija ostalo u koje se ubrajaju kuglana, skijalište, boćalište, hipodrom, biciklistička staza i drugo.

Natječaj sa svim potrebnim prilozima i same smjernice za podnositelje prijava možete pronaći na službenoj stranici Ministarstva turizma i sporta.